کابل لن

 • کابل ویژه کابل شبکه کامپیوتر دریایی

  کابل ویژه کابل شبکه کامپیوتر دریایی

  یانگر با بیش از 40 سال تجربه در طراحی و ساخت کابل که با ذکاوت ترین متخصصان صنعت پذیرایی می کند، توانایی ارائه مجموعه کاملی از کابل های داده جفت پیچ خورده مورد تایید DNV/ABS برای کشتی ها، کشتی های سبک و پرسرعت دریایی، نفت و ... را دارد. کاربردهای فراساحلی گاز

 • CAT7A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، نرخ داده بالا، سیستم‌های مخابراتی، برنامه‌های دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در فضای داخلی/خارج، تاسیسات ثابت، کشتی‌ها، کشتی‌های پرسرعت و سبک.

 • CAT7 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی، نرخ داده بالا، سیستم های مخابراتی، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در فضای داخلی/خارج، تاسیسات ثابت، کشتی ها، کشتی های پرسرعت و سبک.

 • CAT6A 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  کاربرد: سیستم‌های مخابراتی، نرخ داده‌های بالا، برنامه‌های دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در داخل ساختمان، نصب‌های ثابت.

 • CAT6A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  کاربرد: سیستم های مخابراتی، نرخ داده بالا، بالاکاربردهای دیجیتال پهنای باند با BER کم،استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت.

 • CAT6 4x2x24/7 AWG رشته‌ای SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/7 AWG رشته‌ای SF/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی، تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت، نرخ داده بالا، کشتی ها، کشتی های سبک و سرعت بالا.

 • CAT6 4x2x24/7 AWG رشته‌ای F/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/7 AWG رشته‌ای F/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی،تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در فضای داخلی، ثابتنصب، سرعت داده بالا، کشتی، سرعت بالا وکاردستی سبک

 • CAT6 4x2x24/1 AWG جامد SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/1 AWG جامد SF/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی،تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در فضای داخلی، ثابتنصب، سرعت داده بالا، کشتی، سرعت بالا وکاردستی سبک

 • CAT6 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  کاربرد: سیستم‌های مخابراتی، نرخ داده‌های بالا، برنامه‌های دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در داخل ساختمان، نصب‌های ثابت.

 • CAT6 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی،تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در فضای داخلی، ثابتنصب، سرعت داده بالا، کشتی، سرعت بالا وکاردستی سبک

 • CAT5E 4x2x24/7 AWG رشته SF/UTP LSZH-SHF1

  CAT5E 4x2x24/7 AWG رشته SF/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی، تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت، نرخ داده بالا، کشتی ها، کشتی های سبک و سرعت بالا.

 • CAT5E 4x2x24/7 AWG رشته ای F/UTP LSZH-SHF1

  CAT5E 4x2x24/7 AWG رشته ای F/UTP LSZH-SHF1

  کاربرد: تاسیسات کشتی، محیط دریایی، تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت، نرخ داده بالا، کشتی ها، کشتی های سبک و سرعت بالا.

12بعدی >>> صفحه 1/2