فیبر نوری

  • کابل ویژه فراساحلی کابل فیبر نوری

    کابل ویژه فراساحلی کابل فیبر نوری

    یانگر با بیش از 40 سال تجربه در طراحی و ساخت کابل که با ذکاوت ترین متخصصان صنعت پذیرایی می کند، توانایی ارائه مجموعه کاملی از کابل های فیبر نوری مورد تایید DNV/ABS را برای کشتی ها، کشتی های سبک و پرسرعت دریایی، کاربردهای نفت و گاز در دریا دارد. .