کابل هممحور

  • کابل کواکسیال دریایی ویژه

    کابل کواکسیال دریایی ویژه

    یانگر با بیش از 40 سال تجربه در زمینه طراحی و تولید کابل که با ذکاوت ترین متخصصان صنعت پذیرایی می کند، توانایی ارائه مجموعه کاملی از کابل های کواکسیال تایید شده DNV/ABS برای کشتی ها، کشتی های سبک و پرسرعت دریایی، کاربردهای نفت و گاز در دریا را دارد. .