CEMS

  • CEMS (سیستم نظارت مستمر انتشار)

    CEMS (سیستم نظارت مستمر انتشار)

    دستگاه اندازه گیری آلاینده های کشتی یک راه حل نوآورانه برای اندازه گیری قابل اعتماد انتشار گازهای گلخانه ای در کشتی ها مطابق با پیوست VI MARPOL و IMO MEPC است.این دستگاه دارای تاییدیه نوع برای این برنامه توسط سازمان های طبقه بندی شناخته شده است.SOx و CO2 را در بالادست و پایین دست اسکرابرها و NOx در بالادست و پایین دست کارخانه های SCR (کاهش کاتالیزوری انتخابی) اندازه گیری می کند.دستگاه اندازه گیری که برای استفاده در کشتی ها طراحی شده است، دارای هزینه های نگهداری بسیار کم و ماژول هایی است که به راحتی قابل تعویض هستند.