قرقره ی کابل

  • وینچ کابلی دریایی نوع قرقره نوع درام

    وینچ کابلی دریایی نوع قرقره نوع درام

    وینچ های کابلی مبتنی بر ساحل تجهیزات مدیریت کابل در سیستم منبع تغذیه ساحلی کشتی هستند.این در اسکله نصب شده است و یک راه انعطاف پذیر و راحت برای اتصال کابل های برق ساحلی برای کشتی هایی که در بندر تماس می گیرند فراهم می کند.